Piagam Pelanggan

  • Semua lesen yang disenaraikan seperti di bawah akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi satu (1) jam selepas permohonan lengkap diterima:

   • Lesen memburu hidupan liar,

   • Lesen menyimpan hidupan liar dan

   • Lesen perniagaan           

  • Lesen atau permit CITES/Non-CITES import, eksport atau eksport semula hidupan liar dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari selepas permohonan lengkap diterima

  • Sebarang aduan konflik hidupan liar dengan maklumat lengkap akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam

  • Orang ramai yang menghadapi masalah untuk mendapatkan perkhidmatan dalam jangka masa yang ditetapkan di atas boleh menghubungi: Klik di sini

Cetak