Bahagian Rekreasi Alam Semulajadi

Berperanan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan ekopelancongan secara lestari di kawasan-kawasan perlindungan termasuk Taman Negara selaras dengan Pelan Ekopelancongan Kebangsaan menerusi program-program berikut:

Perancangan Dan Pembangunan

Perancangan Pembangunan Lestari Ekopelancongan

  • Mengenalpasti potensi produk dan aktiviti-aktiviti yang boleh dipromosikan di dalam kawasan perlindungan dan pusat-pusat konservasi.

 

Pemantauan dan Penilaian Ekopelancongan

  • Pemantauan dan penilaian kemudahan dan aktiviti ekopelancongan.

 

Rekabentuk Maklumat Ekopelancongan

  • Melibatkan perancangan dan merekabentuk bahan-bahan interpretif dan aktiviti-aktiviti ekopelancongan.

 

 

Pengurusan Perkhidmatan Ekopelancongan

Jabatan melaksanakan program pembangunan perkhidmatan ekopelancongan kepada masyarakat setempat di dalam kawasan perlindungan.

  • Merancang pelaksanaan Kursus Pemandu Pelancong Berkemahiran Alam Semulajadi Setempat Tahap 2
  • Pengurusan hospitaliti dan interpretasi kawasan ekopelancongan Jabatan. 

 

Cetak